Минифраструктуры Украины обнародовало проект приказа «Об установлении платы за услуги, которы предоставляются Администрацией морских портов Украины либо другим собственником портовым операторам (стивидорным компаниям) и пользователям морского терминала с использованием причалов»

18 Май

Упомянутым приказом устанавливается плата за пользование причалами, которые находятся в собственности Администрации морского порта либо другого собственника и не находятся в аренде, концессии, управлении и совместной деятельности во время переработки грузов клиентуры (кроме наливных грузов).

Ниже приводим текст проекта этого приказа.

Про встановлення плати за послуги, що надаються

Адміністрацією морських портів України або іншим

власником портовим операторам (стивідорним компаніям)

та користувачам морського терміналу з використання причалів

Відповідно до Закону України «Про морські порти України», підпункту 4.1.1 підпункту 4.1 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581,

НАКАЗУЮ:

1. Установити плату за використання причалів, що знаходяться у власності Адміністрації морського порту або іншого власника та не перебувають в оренді, концесії, управлінні та спільній діяльності під час переробки вантажів (крім наливних) клієнтури.

2. Плата сплачується портовим оператором (стивідорною компанією) на користь балансоутримувача (власника) причалу у таких розмірах:

2.1. Для морських портів Одеса, Іллічівськ, Южний – 10 відсотків від акордної ставки навантажувально-розвантажувальних робіт, що сплачується відповідно до Збірника тарифів на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням вантажів у портах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 1995 року за № 476/1012 (у редакції наказу Міністерства транспорту України від 12 березня 2003 року № 188).

У разі відміни державного регулювання рівня акордних ставок, плата за використання причалів становить 10 відсотків від вартості комплексу навантажувально-розвантажувальних робіт, що сплачується за вільними тарифами.

2.2. Для інших морських портів – 5 відсотків від акордної ставки навантажувально-розвантажувальних робіт, що сплачується відповідно до Збірника тарифів на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням вантажів у портах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 1995 року за № 476/1012 (у редакції наказу Міністерства транспорту України від 12 березня 2003 року № 188).

У разі відміни державного регулювання рівня акордних ставок, плата за використання причалів становить 5 відсотків від вартості комплексу навантажувально-розвантажувальних робіт, що сплачується за вільними тарифами.

3. Ставки плати не враховують податок на додану вартість. На суми плати, визначених цим наказом, податок на додану вартість нараховується відповідно до законодавства.

4. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про морські порти України», але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр                                                                                      В.В. Козак

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про встановлення плати за послуги, що надаються Адміністрацією морських портів України або іншим власником портовим операторам (стивідорним компаніям) та користувачам морського терміналу з використання причалів»

Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про встановлення плати за послуги, що надаються Адміністрацією морських портів України або іншим власником портовим операторам (стивідорним компаніям) та користувачам морського терміналу з використання причалів»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про встановлення плати за послуги, що надаються Адміністрацією морських портів України або іншим власником портовим операторам (стивідорним компаніям) та користувачам морського терміналу з використання причалів»

Источник: http://mtu.gov.ua/uk/alias_51/33827.html