Капітан порту як спеціальний суб’єкт адміністративного права

27 Окт

Статья посвящена правовому статусу капитана порта, а также выяснению реального статуса капитанов портов в системе государственного управления. В результате проведенного анализа автором делаются выводы о действительной роли капитана порта в управленческой деятельности.

Суб’єкт адміністративного права – це самостійна, незалежна в межах закону, правова особа (індивід, організація), якій властиві владні інтереси, цілі, воля (проявляється в адміністративній правосуб’єктності) та яка має здатність вступати в адміністративно – правові відносини. Адміністративне право відрізняється від інших галузей права багатоманітіністю суб’єктів. Основою визначення системи суб’єктів адміністративного права є предмет регулювання цієї галузі. Відповідно, і при визначенні суб’єктів адміністративного права можна виходити з його структури.
Перш за все, повинні бути названі норми, які закріплюють особливе положення капітанів портів у сфері державного управління, визначають загальні принципи взаємовідносин капітанів портів з адміністративним апаратом держави.
Адміністративно-правовий статус капітанів портів визначають також норми, адресовані капітанам портів та, які наділяють їх адміністративними повноваженнями.
У веденні капітанів портів є достатньо велика мережа різноманітних державних служб та підприємств (ДП «Державна морська лоцманська служба», Служба регулювання руху суден (СРРС), Дипломно+паспортний відділ) та Інспекція державного портового нагляду (надалі – ІДПН) , яку він очолює, входять до складу порту. Статус капітану порту, як суб’єкта адміністративного права є ні що інше, як відображення та закріплення за допомогою норм адміністративного права реального положення капітанів портів у сфері державного управління, та встановлення порядку взаємовідносин з іншими суб’єктами права, які приймають участь в управлінській діяльності. Але в адміністративно правових нормах відображуються далеко не всі аспекти фактичного положення капітанів портів в області державного управління. Фактично капітани портів в цій сфері державної діяльності грають значно більшу роль та мають незмірно більший вплив, чим це передбачено адміністративно-правовим нормами.
Висновок. Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що здобуття вагомого авторитету професії капітанів портів в нашій країні, цілком новий характер взаємозв’язку між ними та державним апаратом об’єктивно обумовлюють вплив капітанів портів на вирішення таких питань, які з точки зору адміністративного права знаходяться у виключній компетенції держави.
Автор: Г.П. Дудар, аспірантка кафедри морського та митного права  НУ “ОЮА”
Источник: Митна справа. — 2011. — № 4. — С. 91 — 97.