Проекти наказів «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України» та «Про внесення Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків»

16 Янв

31 декабря 2013 года на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины обнародованы проекты приказов «Об утверждении Порядка ведения Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины» и «О внесении Изменений в Положение об осмотре предприятий, организаций и учреждений, проводящих подготовку моряков». Принимая во внимание важность этих проектов приводим их ниже на языке оригинала.

Відповідно до статті 26 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 163 Закону України «Про транспорт», підпунктів 4.9.30, 4.9.31 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, підпункту 36 пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 447,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо закріплення повноважень у сфері морського та річкового транспорту за місцевими державними адміністраціями)» та постановою Кабінету Міністрів України про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 559 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних суден, що експлуатуються на умовах договору бербоут-чартеру суб’єктами підприємницької діяльності, та розмір збору за паралельну державну реєстрацію цих суден» та від 26 вересня 1997 року № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр                                                                       В. Козак

Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

інфраструктури України
__________________ № _______

Порядок

ведення Державного суднового реєстру України

і Суднової книги України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює вимоги до державної реєстрації (тимчасової/паралельної реєстрації, перереєстрації), внесення змін, виключення, тимчасового виключення  суден, оформлення та видачі суднових реєстраційних документів та їх дублікатів, обліку суден в Україні.

1.2. Дія цього Порядку не поширюється на:

військові кораблі та судна;

катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому судну;

несамохідні розважальні пристрої на воді (банан, шайба, парашут тощо), що використовуються для розваг на воді методом буксирування маломірним (малим) судном;
спортивні судна;
дошки для серфінгу, зокрема з вітрилом або приводом;
антикварні та історичні судна та їх копії, позначені як такі виробником;

самохідні та моторні судна довжиною корпусу до 4,5 метрів з потужністю двигуна до 5 к.с. гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки – 150 і більше кілограмів та надувні судна – 225 і більше кілограмів, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

плавзасоби, що не є суднами та не підлягають нагляду класифікаційного товариства, але пристосовані для пересування на них людей по воді.


1.3. Загальне керівництво та контроль за проведенням державної реєстрації суден (крім риболовних) здійснює Мінінфраструктури України.

Керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку риболовних суден здійснюється Держрибагентством України.

1.4. Державний нагляд (контроль) за веденням обліку суден в Україні здійснює Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі – Укрморрічінспекція).

1.5. Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють:

морських суден – капітани морських портів;

річкових суден та суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, – Укрморрічінспекція та її міжрегіональні територіальні органи;

риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством – територіальний орган Держрибагентства України з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства;

Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах, перелік яких визначається Мінінфраструктури України.

Реєстрація риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційним товариством, здійснюється в будь-якому морському рибному порту України.

1.6. Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком 1, або Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном відповідних суднових документів.

1.7. Відповідальність за повноту, достовірність і точність даних про судно, що подаються до органів державної реєстрації, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна, судновласник або особа, яка використовує судно на інших законних підставах.

1.8. Судно може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки одним органом державної реєстрації.

Орган державної реєстрації судна може бути змінено за бажанням судновласника з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.

З моменту постійної реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах інших держав Україною не визнаються.

Так само в Україні не визнаються записи про судно, постійно зареєстроване в Україні, у судновому реєстрі іншої держави, якщо судно не виключене з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, з дотриманням вимог, встановлених розділом IV цього Порядку.

1.9. За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та будь-які подальші зміни зроблених у них записів, а також за видачу суднових документів справляються збори, розмір яких встановлюється законодавством.

1.10. Записи у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України, суднових реєстраційних документах ведуться українською, а у деяких випадках, зазначених у цих документах, – англійською мовами.

II. Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України

2.1. Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України здійснюється капітанами морських портів за узгодженням з Укрморрічінспекцією, а риболовних суден – капітанами морських рибних портів за узгодженням з Держрибагентством України та Укрморрічінспекцією.

Реєстрація річкових суден в Державному судновому реєстрі України здійснюється Укрморрічінспекцією та її територіальними органами .

Порядок узгодження реєстрації суден визначається Мінінфраструктури України.

Укрморрічінспекція та капітани морських портів ведуть Державний судновий реєстр України, Держрибагентство України – Реєстр риболовних суден, який є складовою частиною Державного суднового реєстру України .

2.2. Реєстрації у Державному судновому реєстрі України підлягають:

пасажирські, наливні судна, судна, призначені для перевезень небезпечних вантажів, а також буксири незалежно від потужності головних двигунів і валової місткості;

самохідні судна, у тому числі риболовні, не зазначені у абзаці другому цього пункту, з потужністю головних двигунів 110 кВт і більше, окрім водних мотоциклів;

судна, не зазначені у абзацах другому і третьому цього пункту, валовою місткістю 80 одиниць і більше.

2.3. Реєстрація здійснюється на підставі узгодженої в Укрморрічінспекції, а для риболовних суден – Держрибагентстві України та Укрморрічінспекції письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мінінфраструктури України, що подається до органу державної реєстрації. В заяві зазначається термін реєстрації постійний чи тимчасовий.

До заяви додаються такі документи:

заповнена судновласником анкета Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мінінфраструктури України;

копія документа, що підтверджує право власності на судно та двигун якщо він придбавався окремо;

акт технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації або копія свідоцтва про придатність судна до плавання;

свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним прапором України, якщо воно видавалося;

документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов’язань (за виключенням первинної державної  реєстрації судна);

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера;

документальне підтвердження про втрату права плавання під державним прапором країни попередньої реєстрації судна або про підтвердження скасування запису у реєстрі (реєстрах) суден країни попередньої реєстрації судна (у разі коли судно було зареєстроване органом державної реєстрації іноземної держави);

письмовий дозвіл заставодержателя на реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України, у разі знаходження судна під заставою.

При здійсненні першої реєстрації судна до вищезазначених документів також надається копія документа, що підтверджує сплату збору, визначеного законодавством.

Для реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України додатково подається документально підтверджена інформація про призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та знімки судна (вигляд з правого та лівого бортів), а для реєстрації риболовного судна крім зазначених документів подаються документально підтверджена інформація про його призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого лову тощо) і добову потужність технологічного обладнання, відомості про попереднього власника.

Заява про здійснення реєстрації та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, складеним та підписаним заявником.

Судна, що придбаваються юридичною особою – лізингодавцем з метою подальшої передачі його лізингоодержувачу на підставі договору лізингу, реєструються за лізингодавцем.

Внесення інформації до Державного суднового реєстру України щодо заборон, іпотеки судна, застави здійснюється виключно при наявності реєстрації суден в Державному судновому реєстрі України, шляхом внесення відповідних записів.

У разі знаходження судна в іпотеці додатково надається договір іпотеки.

2.4. Судно що належить декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструється за однією особою. У разі відсутності на момент реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України одного із співвласників, державна реєстрація судна проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі «Власник (судновласник)» Свідоцтва про право власності на судно робиться запис:

«________________________________________________є

(прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи) співвласником.»

2.5. Державна реєстрація конфіскованих суден, право власності на які встановлено за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням типу та призначення, будівельного номеру, головних розмірів, державного реєстраційного номеру або назви судна та реєстраційних суднових документів, зокрема свідоцтва на право власності на судно та свідоцтво про право плавання під державним прапором України (судновий патент).

Також додаються копія документа, що підтверджує набуття права власності на судно, або рішення Кабінету Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985, про передачу цих суден у разі конфіскації у власність держави.

2.6. Для державної реєстрації суден, які побудовані самостійно, відповідно до вимог норм і стандартів України та під наглядом класифікаційного товариства, документами, що підтверджують право власності на судно, вважаються документи, що підтверджують правомірність придбання основних складових частин та матеріалів.

2.7. Судна, які належать неповнолітнім, реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. У Державному судновому реєстрі України зазначається прізвище, ім’я, та по батькові батьків (усиновлювачів) або піклувальника і ставиться відмітка про заборону виключення судна та/або внесення змін до Державного судновому реєстрі України та реєстраційних суднових документів без їх дозволу та дозволу органів опіки та піклування.

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження, визначені цим пунктом, знімаються.

2.8. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України тимчасово на термін, що не перевищує терміну чинності такого договору, якщо на момент реєстрації судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати відповідний документ, що свідчить про тимчасове виключення судна з реєстру попереднім органом реєстрації.

У разі коли в іншій державі дозволяється внесення судна до кількох суднових реєстрів, вимога щодо подання документального підтвердження про припинення запису в судновому реєстрі цієї держави може не виконуватися.

2.9. Для реєстрації іноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру, додатково до документів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, крім копій документів, що підтверджують право власності на судно, додаються:

копія договору фрахтування;

письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;

письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу держави іноземної реєстрації судна;

письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно знаходиться під заставою.

2.10. Копії документів, значених в абзацах четвертому, шістнадцятому пункту 2.3, абзаці другому пункту 2.5, абзаці другому пункту 2.9, абзаці шостому пункту 2.22 цього розділу повинні бути засвідчені нотаріусом або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу.

Всі документи іноземною мовою повинні мати переклад державною мовою та бути засвідчені належним чином.

2.11. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації (постійний чи тимчасовий). У разі тимчасової реєстрації зазначається термін дії договору фрахтування.

2.12. У разі подання заяви через уповноважену особу, особою подається довіреність або інший документ, що підтверджує її повноваження, в якому обов’язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи.

2.13. Підставою для відмови у реєстрації судна є:

до заяви додано неповний перелік документів, які визначені пунктом 2.3 цього розділу;

недостовірність даних у заяві та документах, доданих заявником до заяви;

невідповідність даних, що містяться в заяві, даним, що містяться в документах, доданих до заяви.

Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його реєстрації приймається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Заява про здійснення реєстрації та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, складеним та підписаним заявником.

2.14. Державний судновий реєстр України повинен бути прошнурованим і пронумерованим, а записи скріплені підписом Голови Укрморрічінспекції і гербовою печаткою Укрморрічінспекції.

2.15. Записи у Державному судновому реєстрі України повинні бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих судновласником документах.

Записи виконуються ручкою. Виправлення в записах повинні підтверджуватися словами «Виправленому вірити» і скріплюватися підписом працівника, відповідального за ведення Державного суднового реєстру України.

2.16. На кожне зареєстроване судно у Державному судновому реєстрі України відводиться окрема сторінка. У разі виключення судна із реєстру його номер для реєстрації нового судна не використовується.

2.17. За результатами розгляду заяви щодо постійної реєстрації судна в Державному судновому реєстрі України та доданих до неї документів видаються такі суднові реєстраційні документи:

свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент);

свідоцтво про право власності на судно.

У разі тимчасової реєстрації судна в Державному судновому реєстрі України за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів видаються такі суднові реєстраційні документи:

свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним прапором України (судновий патент);

свідоцтво про право власності на судно не видається.

2.18. Крім суднових реєстраційних документів, визначених у пункті 2.17 цього розділу, капітан морського рибного порту видає:

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України.

2.19. Крім суднових реєстраційних документів, визначених у пункті 2.17 цього розділу, Укрморрічінспекція, а для риболовних суден – Держрибагентство України видає:

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою;

свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України;

свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним прапором України.

2.20. Крім суднових реєстраційних документів, визначених у пунктах 2.17 та 2.19 цього розділу, Укрморрічінспекція видає:

журнал безперервної реєстрації історії судна (Синопсис);

сертифікат про нереєстрацію судна/недобудованого судна/, корпуса судна в Державному судновому реєстрі України;

свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера ІМО.

За видачу суднових реєстраційних документів, вказаних у пунктах 2.18-2.20 цього розділу справляються збори, порядок та розмір яких встановлюється законодавством.

2.21. Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні, може набувати права плавання під Державним прапором України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.

Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, але не більше одного року.

2.22. Після отримання суднових реєстраційних документів на судно наносяться назва судна та найменування порту реєстрації, або бортовий номер судна, а на риболовне судно – відповідні знаки маркування.

У разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру України, орган державної реєстрації, що видав суднові реєстраційні документи, видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається органу державної реєстрації.

Внесення змін до Державного суднового реєстру України здійснюється на підставі узгодженої в Укрморрічінспекції, а для риболовних суден – Держрибагентстві України та Укрморрічінспекції письмової заяви судновласника, що подається до органу державної реєстрації.

До заяви про внесення змін до Державного суднового реєстру України додаються:

Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент);

копія документа, що підтверджує необхідність внесення змін;

копія документа, що підтверджує сплату встановлених зборів.

письмовий дозвіл заставодержателя судна для внесення змін у Державному судновому реєстрі України (якщо судно знаходиться в заставі);

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера;

Заява про внесення змін до Державного суднового реєстру України та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, складеним та підписаним заявником.

Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його реєстрації приймається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Заява про внесення змін до Державного суднового реєстру України та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, складеним та підписаним заявником.

2.23. Внесення змін до Державного суднового реєстру України в частині зміни власника за рішенням суду здійснюється шляхом запису в Державному судновому реєстрі України «зміни внесено за рішенням (постановою, ухвалою) _______________________________ суду від _________ справа № __________».

2.24. Видача дублікатів втрачених суднових реєстраційних документів здійснюється органом державної реєстрації, який здійснював видачу цих суднових реєстраційних документів після розгляду заяви про їх втрату та опублікування за рахунок судновласника в газеті «Урядовий кур’єр» оголошення про втрату цих документів та визнання їх недійсними. Заява про видачу дубліката втрачених документів розглядається протягом 30 робочих днів після дня опублікування зазначеного оголошення.

До заяви додається:

копія документу, що підтверджує сплату зборів за  видачу дублікатів суднових документів;

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера;

копія газети «Урядовий кур’єр», в якій розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними.

2.25. Відповідальність за збереження та ведення Державного суднового реєстру України покладається на відповідний орган державної реєстрації суден.

2.26. Факт отримання реєстраційних суднових документів засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи, фізичної особи – підприємця та фізичної особи при пред’явленні документа, що засвідчує його особу, та надання копії документа про внесення плати за його видачу, якщо така передбачена законодавством.

Реєстраційні суднові документи фізичні особи отримують особисто за умови наявності оригіналу документу, що посвідчує особу або їх спеціальний статус.

ІІІ. Реєстрація суден в Судновій книзі України

3.1. Реєстрація суден у Судновій книзі України здійснюється Укрморрічінспекцією та її територіальними органами, риболовних суден – територіальний орган Держрибагентства України з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.

3.2. У Судновій книзі України реєстрації підлягають судна:

не зазначені у пункті 2.2 розділу ІІ цього Порядку;

водні мотоцикли незалежно від потужності двигуна.

3.3. Реєстрація у Судновій книзі України здійснюється на підставі письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мінінфраструктури України.

До заяви додаються такі документи:

копія документу, що підтверджує право власності на судно та двигун;

копія документу, що підтверджує сплату встановлених зборів;

копія документа, що підтверджує сплату збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера;

письмовий дозвіл заставодержателя на реєстрацію судна у Судновій книзі України, у разі коли судно знаходиться під заставою.

Судна, що придбаваються юридичною особою – лізингодавцем з метою подальшої передачі його лізингоодержувачу на підставі договору лізингу, реєструються за лізингодавцем.

Внесення інформації щодо заборон, іпотеки судна, застави здійснюється виключно при наявності реєстрації суден в Судновій книзі України шляхом внесення відповідних записів до Суднової книги України.

У разі знаходження судна в іпотеці додатково надається договір іпотеки.

Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його реєстрації приймається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Заява про здійснення реєстрації та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, складеним та підписаним заявником.

3.4. Судно, що належить декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструється за однією особою. У разі відсутності на момент реєстрації судна в Судновій книзі України, одного із співвласників державна реєстрація судна проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі «Власник (судновласник)» суднового білету на судно робиться запис:

«_____________________________________________  є співвласником.»

(прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи)

3.5. Державна реєстрація конфіскованих суден, право власності на які встановлено за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням типу та призначення, будівельного номеру, головних розмірів, державного реєстраційного номеру або назви судна та реєстраційних суднових документів, зокрема свідоцтва на право власності на судно та свідоцтво про право плавання під державним прапором України (судновий патент).

Також додаються копія документа, що підтверджує набуття права власності на судно, або рішення Кабінету Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985, про передачу цих суден у разі конфіскації у власність держави.

3.6. Для державної реєстрації суден,  які побудовані самостійно, відповідно до вимог норм і стандартів України та під наглядом класифікаційного товариства, документами, що підтверджують право власності на судно вважаються документи, що підтверджують правомірність придбання складових частин та матеріалів.

3.7. Для державної реєстрації суден, які самостійно побудовані, але не знаходилися під наглядом класифікаційного товариства, суден, на які відсутні документи, підтверджуючи право власності на них, до органу державної реєстрації надається копія судового рішення про визнання права власності.

3.8. Судна, які належать неповнолітнім, реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. У Судновій книзі України зазначається прізвище, ім’я, та по батькові батьків (усиновлювачів) або піклувальника і ставиться відмітка про заборону виключення судна та/або внесення змін до Суднової книги України та реєстраційних суднових документів без їх дозволу та дозволу органів опіки та піклування.

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження, визначені цим пунктом, знімаються.

3.9. Судно, зафрахтоване за договором, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Судновій книзі України тимчасово, на термін, на термін, що не перевищує терміну чинності такого договору, якщо на момент реєстрації судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати відповідний документ, що свідчить про тимчасове виключення судна з реєстру попереднім органом реєстрації.

У разі коли в іншій державі дозволяється внесення судна до кількох суднових реєстрів, вимога щодо подання документального підтвердження про припинення запису в судновому реєстрі цієї держави може не виконуватися.

3.10. У разі тимчасової реєстрації іноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатації на умовах договору фрахтування, додатково до документів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу, додаються:

копія договору фрахтування;

письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;

письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу іноземної держави реєстрації судна;

письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.

3.11. Копії документів, зазначених в абзацах третьому, дев’ятому пункту 3.3, абзаці другому пункту 3.5, пункті 3.7, абзаці другому пункту 3.10, абзаці п’ятому пункту 3.19 цього розділу повинні бути засвідчені нотаріусом або органом, який здійснив їх оформлення та видачу.

Всі документи іноземною мовою повинні мати переклад державною мовою та бути засвідчені належним чином.

3.12. У разі подання заяви через уповноважену особу, особою подається довіреність або інший документ, що підтверджує її повноваження, в якому обов’язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи.

Факт отримання суднового білета засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи або уповноваженої ними особи, фізичної особи – підприємця та фізичної особи при пред’явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу, яка передбачена законодавством.

Судновий білет фізичні особи отримують особисто за умови наявності оригіналу документу, що посвідчує особу або їх спеціальний статус.

3.13. На підставі поданих документів відповідний орган державної реєстрації вносить до Суднової книги України дані про судновласника та судно, що реєструється, або письмово відмовляє у його реєстрації з посиланням на норми законодавства України, що стали причиною такої відмови.

Підставою для відмови у реєстрації судна є:

до заяви додано неповний перелік документів, які визначені пунктом 3.3 цього розділу;

недостовірність даних у заяві та документах, доданих заявником до заяви;

невідповідність даних, що містяться в заяві, даним, що містяться в документах, доданих до заяви.

Зареєстрованому в Судновій книзі України судну присвоюється реєстраційний номер, визначений Укрморрічінспекцією, що складається з трьох літер і чотирьох цифр наприкінці з літерою К (наприклад ААА-0000-К). У разі виключення судна із Суднової книги України його номер для реєстрації нового судна не використовується. Риболовному судну присвоюється реєстраційний номер, що складається з трьох літер і чотирьох цифр, першою з яких є літера «Я», а дві наступні – дві перші літери найменування області (регіону) за місцем реєстрації.

3.14. Суднова книга України повинна бути прошнурована, пронумерована, записи в ній скріплюються підписом Голови Укрморрічінспекції та печаткою Укрморрічінспекції.

3.15. Записи у Судновій книзі України повинні бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих судновласником документах.

Записи виконуються ручкою. Виправлення у записах повинні підтверджуватися словами «Виправленому вірити» і скріплюватися підписом працівника, відповідального за ведення Суднової книги України.

Дані про судна повинні вноситися до Суднової книги України послідовно, без пропусків, у порядку їх реєстрації.

3.16. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів судновласникові видається судновий білет, зразок якого затверджується Мінінфраструктури України.

3.17. Судно набуває права плавання під Державним прапором України після його реєстрації у Судновій книзі України та після одержання суднового білета.

3.18. Судно, придбане за кордоном, судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні з оформленням передачі цього права за кордоном, може набувати права плавання під Державним прапором України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.

Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Судновій книзі України, але не більше одного року.

3.19. У разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Суднової книги України, орган державної реєстрації судна за місцем його реєстрації видає нові документи та вносить відповідні зміни до Суднової книги України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається до відповідного органу державної реєстрації судна.

Внесення змін до Суднової книги України здійснюється на підставі письмової заяви судновласника.

До заяви додаються:

оригінал суднового білету;

копія документа, що підтверджує необхідність внесення змін;

документ, що підтверджує сплату встановлених зборів.

письмовий дозвіл заставодержателя судна для внесення змін у Суднову книгу України (у разі необхідності);

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера;

Заява про внесення змін до Суднової книги України та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, складеним та підписаним заявником.

3.20. Внесення змін до Суднової книги України в частині зміни власника за рішенням суду, здійснюється шляхом запису в Судновій книзі України «зміни внесено за рішенням (постановою, ухвалою) _______________________ суду від _________ справа № __________».

Рішення про внесення змін до Суднової книги України або про відмову у здійснені цих дій протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Видача дублікатів втрачених суднових реєстраційних документів здійснюється органом державної реєстрації  суден, який здійснював видачу цих суднових реєстраційних документів після розгляду заяви про їх втрату та опублікування за рахунок судновласника в газеті «Урядовий кур’єр» оголошення про втрату цих документів та визнання їх недійсними. Заява про видачу дубліката втрачених документів розглядається протягом 30 робочих днів після дня опублікування зазначеного оголошення.

До заяви додаються:

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера;

документ, що підтверджує сплату зборів за  видачу дублікатів суднових документів.

копія газети «Урядовий кур’єр», в якій розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними.

3.21. Відповідальність за збереження та ведення Суднової книги України покладається на відповідний орган державної реєстрації суден.

IV. Виключення суден з Державного суднового реєстру України

та Суднової книги України

4.1. Виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України здійснюється шляхом внесення записів про його виключення і вилучення оригіналів суднових реєстраційних документів, передбачених пунктом 2.17 розділу ІІ та пунктом 3.16 розділу ІІІ цього Порядку.

Виключення може бути постійним або тимчасовим.

Рішення про реєстрацію виключення судна з Суднової книги України або про відмову у його виключенні приймається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Рішення про виключення судна з Державного суднового реєстру України або про відмову у його виключенні приймається органом державної реєстрації на підставі погодженої в Укрморрічінспекції, а для риболовних суден – Держрибагентстві України та Укрморрічінспекції протягом 15 робочих днів з дня одержання від судновласника заяви і необхідних документів.

4.2. Постійне виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється:

у разі втрати судном права плавання під Державним прапором України;

у разі загибелі судна або зникнення його безвісти;

у разі визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;

у разі закінчення дії договору бербоут-чартеру іноземного судна.

У разі постійного виключення судна, за бажанням судновласника, орган реєстрації видає свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України, зразок якого затверджується Мінінфраструктури України.

Постійне виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України у разі зміни органу державної реєстрації не здійснюється.

4.3. Підставою для постійного виключення судна є письмова заява у довільній формі, яку судновласник чи фрахтувальник зареєстрованого судна подає до відповідного органу державної реєстрації суден, яким воно було зареєстроване, із зазначенням підстав, які обумовлюють необхідність виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України.

До заяви додаються:

документ, що підтверджує необхідність виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України;

документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов’язань;

копія документа, що підтверджує сплату встановлених зборів;

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера.

Оригінали суднових реєстраційних документів, передбачені пунктом 2.17 розділу ІІ та пунктом 3.16 розділу ІІІ цього Порядку повертаються судновласником (фрахтувальником) до органу реєстрації суден, який здійснює виключення судна.

Всі документи іноземною мовою повинні мати переклад державною мовою та бути засвідчені належним чином.

У разі подання заяви через уповноважену особу, особою подається довіреність або інший документ, що підтверджує її повноваження, в якому обов'язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи.

Підстави для відмови у видачі свідоцтва про виключення судна із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України є:

до заяви додано неповний перелік документів, які  визначені пунктом 4.3 цього розділу;

недостовірність даних у заяві та документах, доданих заявником до заяви;

невідповідність даних, що містяться в заяві, даним, що містяться в документах, доданих до заяви.

Рішення про виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України або про відмову у його виключенні приймається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.

4.4. Виключення з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України конфіскованих суден або за рішенням суду, здійснюється шляхом запису в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України «Виключено за рішенням суду».

4.5. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється в разі його передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземній державі, юридичній або фізичній особі, а також особі без громадянства, з тимчасовою заміною Державного прапора України на прапор іноземної держави, за умови, якщо:

згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна прапора;

судновласник згоден на тимчасову заміну прапора;

заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на тимчасову заміну прапора.

У разі тимчасового виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України Укрморрічінспекція видає свідоцтво про тимчасове виключення судна із Державного суднового реєстру або Суднової книги України, зразок якого затверджується Мінінфраструктури України.

4.6. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України проводиться на підставі:

письмової заяви судновласника до відповідного органу державної реєстрації із зазначенням підстав, які викликають необхідність тимчасового виключення судна із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, а також доданих до неї суднових документів, передбачених пунктом 4.3 цього розділу (за винятком свідоцтва про право власності на судно);

письмового дозволу компетентного органу іноземної держави нової реєстрації судна на тимчасову реєстрацію судна в її суднових реєстрах та на заміну на ньому прапора;

копії договору фрахтування;

письмового дозволу заставодержателя на тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України;

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що підтверджують особу власника, його громадянство та присвоєння індивідуального податкового номера;

документа, що підтверджує сплату встановлених зборів.

4.7. У разі тимчасового виключення з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України суден, що знаходяться у державній власності, орган державної реєстрації суден за два місяці до закінчення терміну дії тимчасового виключення письмово повідомляє підприємство, на балансі якого знаходиться судно, та орган управління об’єктами державної власності, до сфери  управління якого належать таке підприємство, про закінчення терміну дії Свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України та необхідність вжиття відповідних заходів.

4.8. У разі зміни органу державної реєстрації судна в межах України судновласник одночасно подає до відповідного органу державної реєстрації судна за місцем його реєстрації заяву, погоджену Укрморрічінспекцією в установленому порядку, із зазначенням органу державної реєстрації, в якому він має намір зареєструвати судно, та заяву до органу державної реєстрації судна, в якому має намір виключити його з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, з додаванням документів, передбачених пунктом 4.3 цього розділу.

Після видачі нових документів, які засвідчують факт державної реєстрації судна, орган державної реєстрації судна, в якому судно зареєстровано, повідомляє у триденний термін орган попередньої державної реєстрації судна щодо виконаних реєстраційних дій у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України із обов’язковим зазначенням бортового номеру.

4.9. Після постійного виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всі документи, пов’язані з його реєстрацією, зберігаються органом державної реєстрації суден не менше трьох років, після чого знищуються в установленому порядку.

4.10. Документи, одержані від судновласника згідно з вимогами про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, зберігаються органом державної реєстрації протягом терміну передачі судна в бербоут-чартер іноземній фізичній або юридичній особі.

4.11. У разі поновлення реєстрації судна, тимчасово виключеного з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, органу державної реєстрації подається документ, виданий іноземним органом реєстрації судна, про виключення цього судна з іноземного суднового реєстру.

Замість цих документів судновласнику видаються суднові реєстраційні документи про судно, що зберігалися органом державної реєстрації, в якому воно було зареєстроване згідно з пунктом 4.8 цього розділу.

Орган реєстрації судна протягом трьох робочих днів повідомляє Укрморрічінспекцію про поновлення реєстрації судна, тимчасово виключеного з Державного суднового реєстру України.

V. Сертифікат про нереєстрацію судна (недобудованого судна), корпусу судна в Державному судновому реєстрі України для суден,

побудованих на території України

5.1. Видача сертифіката про нереєстрацію судна/недобудованого судна/, корпуса судна в Державному судновому реєстрі України видається на судно (недобудоване судно/, корпус судна), яке будується на території України на іноземне замовлення відповідно до суднобудівного контракту.

5.2. Для одержання сертифіката про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна в Державному судновому реєстрі України власник або судновласник  подає до Укрморрічінспекції особисто або через уповноважену ним особу:

заяву, складену в довільній формі щодо необхідності одержання сертифікату про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна в Державному судновому реєстрі України;

копію технічної документації, виданої класифікаційним товариством (копія акта закладання кіля, схема встановлення закладної таблички);

копію будівельного контракту між виробником та замовником;

проект будівельного креслення;

копію Свідоцтва про відповідність будівельника, виданого класифікаційним товариством яке здійснює технічний нагляд за будівництвом судна;

копії документів виробника, що підтверджують початок будівництва, присвоєння будівельного номеру, нанесення ідентифікаційних ознак;

фото судна /недобудованого судна/, корпуса судна;

копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі – копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера.

5.2. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу.

Всі документи іноземною мовою повинні мати переклад державною мовою та бути засвідчені належним чином.

5.3. У разі подання заяви через уповноважену особу, подається довіреність або інший документ, що підтверджує її повноваження, в якому обов'язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи.

5.4. Підстави для відмови у видачі сертифіката про нереєстрацію судна/недобудованого судна/, корпуса судна в Державному судновому реєстрі України країни є:

до заяви додано неповний перелік документів, які визначений пунктом 5.2 цього розділу;

недостовірність даних у заяві та документах, доданих заявником до заяви;

невідповідність даних, що містяться в заяві, даним, що містяться в документах, доданих до заяви.

Рішення про видачу сертифіката про нереєстрацію судна/недобудованого судна/, корпуса судна в Державному судновому реєстрі України або про відмову у його видачі приймається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.


VІ. Облік суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України

6.1. Загальний облік суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, здійснюється безпосередньо Укрморрічінспекцією.

6.2. З метою здійснення заходів, що забезпечують ефективний контроль за обліком суден, зареєстрованих в Україні, Укрморрічінспекція, а для риболовних суден – Держрибагентство України:

веде журнал обліку суден, які плавають під Державним прапором України, використовуючи при цьому електронно-комп’ютерні засоби збирання і накопичення даних про судна;

надає необхідну інформацію заінтересованим організаціям;

своєчасно інформує органи державної реєстрації суден про всі зміни встановлених норм і правил;

готує за дорученням Мінінфраструктури України зведені дані з обліку суден, зареєстрованих в Україні, станом на початок кожного року;

здійснює централізоване забезпечення органів державної реєстрації суден бланками типових реєстраційних суднових документів, зразки яких затверджуються Мінінфраструктури України.

6.3. Для здійснення контролю за обліком суден України органи державної реєстрації вносять відомості до єдиної електронної системи реєстрації протягом трьох діб з дня здійснення реєстраційної дії та всіх змін в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, та 1 раз на рік – станом на 1 січня подають відомості до Укрморрічінспекції за формою, затвердженою Мінінфраструктури України.

6.4. Одночасно з веденням записів на паперових носіях і видачею документів, що оформляються друкарським способом, у системі державної реєстрації та обліку суден в Україні допускається використання електронних засобів реєстрації, систематизації та обліку суден, передача інформації електронною поштою та за допомогою мережі відкритих каналів зв’язку, у тому числі за допомогою Інтернет, видача документів встановленого зразка, виготовлених електронним способом і засвідчених органами державної реєстрації суден.

6.5. Друковані бланки типових форм усіх реєстраційних документів є бланками які мають серію та номер і розподіляються Укрморрічінспекцією на адресу кожного органу державної реєстрації залежно від реальних потреб.

VІІ. Видача, зберігання та списання бланків типових форм реєстраційних документів

7.1. З метою отримання бланків типових реєстраційних суднових документів (далі – бланки), керівники органів державної реєстрації суден до 30 січня кожного року звертається з відповідною заявкою до Укрморрічінспекції.

7.2. Заявка повинна містити:

обґрунтування необхідності отримання заявлених бланків за кожною позицією окремо та детальний розрахунок щодо забезпечення роботи органу державної реєстрації на наступний рік;

назву та кількість бланків, необхідних для роботи органу державної реєстрації;

список невикористаних бланків за кожною позицією окремо на час подання заявки.

7.3. Укрморрічінспекція узагальнює заявки органів державної реєстрації суден та організовує централізоване замовлення виготовлення необхідної кількості бланків.

7.4. Відповідальність за зберігання, використання та облік бланків покладається на керівників органів державної реєстрації суден.

7.5. Після отримання бланків орган державної реєстрації суден вносить відповідний запис щодо кожного найменування бланку до Журналу обліку бланків типових реєстраційних суднових документів, що ведеться за формою згідно додатку 3 до цього Порядку.

7.6. Журнал обліку бланків типових реєстраційних суднових документів повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою та підписом керівника органу державної реєстрації суден.

7.7. Списання бланків здійснюється на підставі актів списання використаних бланків, які складаються після проведення в установленому порядку інвентаризації бланків.

Списання бланків здійснюється не менш одного разу у квартал.

У п’яти денний термін з моменту складання актів їх завірені належним чином копії спрямовуються до Укрморрічінспекції.

VІІІ. Узгодження органами державної реєстрації суден проведення реєстраційних дій у Державному судновому реєстрі України

з Укрморрічінспекцією.

8.1. Для узгодження реєстрації (тимчасової реєстрації), виключення (тимчасового виключення), внесення змін до Державного суднового реєстру України керівником органу державної реєстрації суден, власником судна (судновласником) або фрахтувальником до Укрморрічінспекції подається заява про намір здійснення реєстраційних дій у Державному судновому реєстрі України та документи, визначені цим Порядком.

8.2. Після отримання від керівника органу державної реєстрації суден, власника судна  (судновласника) або фрахтувальника документів, визначених у пункті 8.1 цього розділу, Укрморрічінспекція перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства та цього Порядку.

8.3. У разі відсутності зауважень до документів, визначених у пункті 8.1 цього розділу, Укрморрічінспекція направляє їх відповідному органу державної реєстрації суден разом з рішенням про узгодження реєстраційної дії в Державному судновому реєстрі України.

8.4. У разі прийняття рішення про відмову в узгодженні реєстрації (тимчасової реєстрації), виключення (тимчасового виключення), внесення змін до Державного суднового реєстру України Укрморрічінспекція повертає керівнику органу державної реєстрації суден, власнику судна (судновласнику) або фрахтувальнику подані документи з відповідними роз’ясненнями причини такої відмови.

8.5. Рішення про узгодження Укрморрічінспекцією реєстраційної дії в Державному судновому реєстрі України зберігається відповідним органом державної реєстрації суден разом з документами, на підставі яких проведено реєстраційну дію.

8.6. Рішення про узгодження або відмову в узгоджені реєстрації (тимчасової реєстрації), виключення (тимчасового виключення), внесення змін до Державного суднового реєстру України приймається Укрморрічінспекцією протягом 10 робочих днів робочих днів з дня одержання документів, визначених у пункті 8.1 цього розділу.

8.7. Реєстраційні дії в Державному судновому реєстрі України з видачею відповідних суднових реєстраційних документів здійснюються органом державної реєстрації суден протягом 5 робочих днів з дня отримання рішення Укрморрічінспекції про узгодження або відмову в узгоджені реєстрації (тимчасової реєстрації), виключення (тимчасового виключення), внесення змін до Державного суднового реєстру України та документів, визначених цим Порядком.

8.8. Щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, органи державної реєстрації суден передають інформацію щодо зареєстрованих суден до Укрморрічінспекції на паперових носіях, завірених підписом і печаткою керівника органу державної реєстрації, та у електронному вигляді.

Директор Департаменту

державної політики в галузі

морського та річкового транспорту                                            В. Севрюков

Додаток 1

до Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України (пункт 1.6. розділу І)

Державний судновий реєстр України

1. Номер за порядком ___________
2. Дата реєстрації ___________
З Характер (мета) реєстрації ___________
4. Термін дії договору про фрахтування ___________
4.1 Термін дії Свідоцтва про надання права плавання під Державним Прапором України

___________

5. Назва судна (бортовий номер) присвоена ___________
5.1 Назва судна (бортовий номер) колишній ___________
5.2 Будівельний номер ___________
6 Позивні судна ___________
7 Ідентифікаційний номер IМО ___________
8 Призначення та тип судна. Район плавання ___________
9 Час та місце побудови судна ___________
10 Власник судна та його юридична адреса ___________
10.1 паспорт
10.2 ідентифікаційний номер
11 Судновласник або фрахтувальник судна та його юридична адреса ___________
12 Організація, яка здійснює технічний нагляд/

конвенційний/класифікаційний

___________
13 Основні розміри судна, метрів: ___________
13.1 найбільша довжина ___________
13.2 найбільша ширина ___________
14. Висота борту ___________
15 Місткість, одиниць, валова ___________
16 Головні механізми ___________
16.1 тип та будівельний номер ___________
16.2 кількість ___________
16.3 загальна потужність ___________
17 Матеріал корпусу ___________
18 Кількість щогл ___________
19 Пасажиромісткість (людей) ___________
20 Екіпаж (людей) ___________
21 Заставні зобов’язання щодо судна: ___________
21.1 дата видачі ___________
21.2 сума застави ___________
21.3 термін погашення застави ___________
21.4 найменування і юридична адреса заставодержателя ___________
21.5 відмітка про погашення застави ___________
22 Відмітка про постійне виключення судна з Державного реєстру ___________
23 Тимчасове виключення на термін до ___________
24 Відмітка про поновлення реєстрації ___________
25 Особливі відмітки ___________

Примітки:

1. У графі 3 зазначається, постійно чи тимчасово зареєстровано судно.

2. Записи виконуються на підставі даних, викладених у відповідних графах анкети Державного суднового реєстру України, доданої до заявки на реєстрацію.

3. У графі 11 дані про фрахтувальника вносяться згідно з договором про фрахтування.

Додаток 2

до Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України (пункт 1.6. розділу І)

Суднова книга України

1. Номер за порядком ___________
2. Дата реєстрації ___________
З Характер (мета) реєстрації ___________
4. Бортовий номер присвоєний ___________
4.1 Бортовий номер колишній ___________
4.2 Будівельний номер ___________
5 Призначення та тип судна. ___________
6 Час та місце побудови судна ___________
7 Власник судна та його адреса (юридична для юридичних осіб) ___________
7.1 паспорт ___________
7.2 ідентифікаційний номер
8 Судновласник або фрахтувальник судна та його юридична адреса (для юридичних осіб) ___________
9 Матеріал корпусу ___________
10 Основні розміри та місткість судна ___________
10.1 найбільша довжина, м ___________
10.2 найбільша ширина, м ___________
10.3 висота борту, м ___________
10.4 місткість, одиниць, валова ___________
11 Двигун тип та будівельний номер: ___________
11.1 кількість ___________
11.2 загальна потужність ___________
12 Район плавання ___________
13 Матеріал корпусу ___________
14 Загальна площа вітрил ___________
15 Пасажиромісткість (людей) ___________
21 Заставні зобов’язання щодо судна: ___________
21.1 дата видачі ___________
21.2 сума застави ___________
21.3 термін погашення застави ___________
21.4 найменування і юридична адреса заставодержателя ___________
21.5 відмітка про погашення застави ___________
22 Відмітка про постійне виключення судна із Суднової книги України ___________
23 Тимчасове виключення із Суднової книги України на термін до ___________
24 Відмітка про поновлення реєстрації ___________
25 Особливі відмітки ___________

Примітки:

1. У графах 3-15 записи виконуються на підставі відомостей, викладених у відповідних графах заяви судновласника про реєстрацію.

2. У графі 3 (якщо судно зафрахтоване) зазначається термін дії договору про фрахтування, а також характер (мета) реєстрації.

Додаток 3

до Порядку ведення Державного
суднового реєстру України та Суднової

книги України (пункт 7.5. розділу VIІ)

Журнал обліку бланків типових реєстраційних суднових документів

___________________________________________________________________________________________________________

(назва органу державної реєстрації )

№ з/п

Дата видачі

Найменування бланку

Серія та номер

Назва судна або бортовий номер

ПІП власника

(судновласника)

Відмітка про отримання працівника органу державної реєстрації суден

Про внесення Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

Відповідно до вимог Правил I/6 та I/8 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, підпункту 4.9.90 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від
12 травня 2011 року № 581, Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №  447,

НАКАЗУЮ:

1. Внести Зміни до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2004 року № 1042, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 року за
№ 1577/10176, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр                                В. Козак

ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

Додаток 1

Додатки 2-3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв’язку України

25 листопада 2004 року № 1042

(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України _______________ 201__ № _____)

ПОЛОЖЕННЯ

про огляд підприємств, організацій та установ,

що проводять підготовку моряків

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює вимоги до порядку проведення огляду підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та/або судноводіїв малих/маломірних суден (далі – навчально-тренажерний заклад – НТЗ), формування та затвердження переліку схвалених НТЗ.

НТЗ повинен мати у своєму складі матеріально-технічне, кадрове, документальне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення, відповідно до технічних вимог до тренажерного обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, затвердженого у встановленому порядку,  для проведення якісної підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та судноводіїв малих/маломірних суден, надання певних (відповідних) теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для виконання функціональних обов`язків у сфері безпечної експлуатації морських, річкових та малих/маломірних суден, відповідно до встановлених вимог міжнародного та національного законодавства щодо безпечного судноплавства.

1.2. Огляд НТЗ здійснюється Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі – Укрморрічінспекція) на підставі заявок НТЗ.

1.3. Діяльність НТЗ здійснюється відповідно до законодавства, результати огляду не впливають на провадження ним діяльності як суб’єкта господарювання.

1.4. Огляду та внесенню до переліку НТЗ підлягають лише такі НТЗ, які зареєстровані як суб’єкти господарювання в Україні і мають систему управління якістю у сфері підготовки моряків відповідно до правила I/8 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ), у сфері підготовки членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України (далі – ВВШ), та судноводіїв малих/маломірних суден (далі – ММС) відповідно до національних вимог, сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Для НТЗ, що вперше заявляються до огляду, встановлюється перехідний період строком до 1 року для розробки, впровадження та сертифікації системи управління якістю.

2. Мета огляду

Огляд НТЗ здійснюється з метою:

здійснення оцінки відповідності рівня підготовки моряків у НТЗ вимогам Конвенції ПДНВ, резолюцій та інших документів Міжнародної морської організації (далі – ММО) та національним вимогам, а також вимогам оцінки відповідності рівня підготовки членів екіпажів суден, що здійснюють плавання ВВШ, та судноводіїв ММС;

надання заінтересованим органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям інформації про НТЗ, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ та/або національним вимогам, із зазначенням напрямів підготовки;

надання НТЗ рекомендацій стосовно вдосконалення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання ВВШ, та судноводіїв ММС та інформування НТЗ про зміни, що були внесені до законодавства з питань підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання ВВШ, та судноводіїв ММС.

3. Порядок огляду навчально-тренажерних закладів

3.1. Підставою для проведення огляду є заявка НТЗ до Укрморрічінспекції із зазначенням напрямів підготовки (додаток 1), з яких НТЗ планує розпочати свою діяльність або дію яких планує продовжити чи поновити, та обсягів підготовки осіб за кожним напрямом.

3.2. До заявки додається загальна характеристика НТЗ у довільній формі та належним чином завірені копії:

1) сертифіката відповідності системи управління якістю або свідоцтва про визнання відповідності системи управління якістю. НТЗ, які вперше проходять огляд, надають узгоджений з відповідним органом сертифікації План-графік розробки та впровадження системи управління якістю, який складається в довільній формі;

2) погоджених Укрморрічінспекцією навчальних програм курсів підготовки за окремими напрямами підготовки. Назва курсу підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, мати посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу з підготовки, дипломування та несення вахти (далі – Кодекс ПДНВ), законодавство України, відповідні модельні курси ММО (крім підготовки членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання ВВШ та судноводіїв ММС). Програма підготовки повинна містити опис галузі  застосування і цілей курсу, вступних вимог до кандидатів та обсягів одночасної підготовки осіб, навчального плану курсу з повною структурою курсу та методикою проведення підготовки, переліком навчальних тем, послідовністю їх вивчення та кількістю годин, формами проведення навчальних занять (підготовки), формами проведення поточного та підсумкового (вихідного) контролю, матеріально-технічного забезпечення – засобів для здійснення підготовки, зазначених у наведених вище навчальних програмах (обладнання, устаткування, тренажери, навчально-виробничі судна, навчально-тренажерні судна, плавзасоби тощо), та заходів практичної демонстрації (зокрема підготовка на тренажері, в басейні, на водній ділянці), критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок (оцінка компетентності);

3) документів, що підтверджують право власності НТЗ або лізингу на тренажери (у разі наявності вимог щодо необхідності проходження підготовки на тренажері) та обладнання, які мають знаходитися в НТЗ;

4) документів про відповідність тренажерів встановленим технічним вимогам;

5) переліку основних засобів навчання (фондів), що використовується при підготовці;

6) списку викладачів та інструкторів НТЗ, які проводять відповідну підготовку, та копії документів, що засвідчують їх кваліфікацію;

7) установчих документів, що регламентують діяльність НТЗ, його підрозділів;

8) ліцензії / витягу з рішення Акредитаційної комісії України на надання освітніх послуг, виданих Міністерством освіти і науки України (у разі необхідності отримання такої ліцензії);

9) документів, що підтверджують право власності або право користування  приміщеннями, що використовуються при підготовці;

10) у разі використання у практичній підготовці суден надаються копії:
11) свідоцтва про право власності на судно або суднового білета;
12) свідоцтва про придатність судна до плавання;
13) класифікаційного свідоцтва;
14) актів технічного огляду судна класифікаційним товариством з чинним терміном дії;
15) документів на право користування водними об’єктами (частини акваторії порту, водного полігону тощо).

3.3. У разі подання до Укрморрічінспекції заявок при попередніх оглядах, копії документів, зазначених у пункті 3.2 цього Положення, зміст яких не змінився після попереднього огляду, можуть не подаватися.

3.4. Укрморрічінспекція розглядає подану заявку та надані документи протягом 10 робочих днів після їх надходження. При подачі документів, що зазначені в пункті 3.2 цього Положення, у повному обсязі НТЗ включається до плану оглядів. Укрморрічінспекція інформує НТЗ про строк проведення огляду та формує комісію з фактичного огляду НТЗ.

3.5. При поданні заявником документів не в повному обсязі чи неналежно оформлених або документів з недостовірною інформацією, або в разі виявлення інших невідповідностей Укрморрічінспекція інформує НТЗ про виявлені невідповідності та необхідність їх усунення для проведення огляду та повертає НТЗ такі документи.

Після усунення невідповідностей НТЗ звертається до Укрморрічінспекції з метою проведення огляду в порядку, встановленому главою 3 цього Положення.

3.6. До складу комісії з фактичного огляду НТЗ (далі – комісія) входять працівники Укрморрічінспекції. За згодою, для участі в роботі комісії можуть залучатися інші фахівці, які мають досвід роботи за напрямами підготовки, що підлягають огляду, інші експерти.

3.7. У визначений Укрморрічінспекцією термін комісія проводить фактичний огляд НТЗ. Організаційні та інші процедури щодо проведення огляду НТЗ визначаються Укрморрічінспекцією.

3.8. Фактичний огляд проводиться шляхом визначення наявності матеріально-технічного, кадрового, документального, інформаційного та навчально-методичного забезпечення НТЗ та їх відповідність встановленим чинним законодавством вимогам до відповідних напрямів підготовки, спостереження за умовами та процесом проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання ВВШ, судноводіїв ММС, функціонування системи управління якістю в НТЗ, ведення навчальних журналів та журналів обліку виданих документів, відповідності заявлених обсягів підготовки осіб фактичним обсягам. НТЗ забезпечує документальне підтвердження достовірності наданої інформації.

Комісія має провести фактичний огляд НТЗ у термін не більше ніж 5 робочих днів з дня початку її роботи в НТЗ.

3.9. За результатами роботи комісії, на підставі спостережень членів комісії за станом матеріально-технічного, кадрового, документального, інформаційного, навчально-методичного забезпечення за окремими напрямами підготовки, фактичного проведення підготовки, функціонування системи управління якістю в НТЗ, ведення навчальних журналів та журналів обліку виданих документів, відповідності заявлених обсягів підготовки осіб фактичним обсягам, відображених у доповідних членів комісії, складається акт фактичного огляду НТЗ у двох примірниках, який підписується усіма членами комісії та керівником НТЗ. Один примірник акта надається керівникові НТЗ, а другий – Укрморрічінспекції.

3.10. При потребі здійснюється перевірка або експертиза документів, ліцензій, будь-яких технічних параметрів тощо. При цьому в разі необхідності Укрморрічінспекція може залучати в установленому порядку відповідних фахівців або експертів.

3.11. На підставі акта фактичного огляду НТЗ, після опрацювання отриманих під час огляду документів, у разі необхідності, консультацій або висновків експертів Укрморрічінспекція проводить аналіз результатів огляду НТЗ. На підставі аналізу в термін до 30 робочих днів після закінчення фактичного огляду Укрморрічінспекцією приймається рішення стосовно видачі або відмови у видачі НТЗ Протоколу про відповідність підготовки вимогам Конвенції ПДНВ та/або національним вимогам (далі – протокол) (додаток 2).

3.12. У разі відсутності в діяльності НТЗ недоліків або за наявності зауважень, що не впливають на якість підготовки, видається протокол строком на два роки. Такі зауваження, про наявність яких Укрморрічінспекція повідомляє НТЗ, мають бути усунені протягом трьох місяців з дати проведення фактичного огляду, про що НТЗ інформує Укрморрічінспекцію.

У разі наявності у НТЗ ліцензії на надання освітніх послуг, виданої Міністерством освіти і науки України, строк дії протоколу щодо проведення підготовки за напрямами, зазначеними в ліцензії, не може перевищувати строку дії такої ліцензії.

До протоколу додається перелік напрямів підготовки (додаток 3), який є його невід’ємною частиною.

3.13. У разі виявлення при огляді НТЗ недоліків, за яких неможливе виконання вимог Конвенції ПДНВ та/або національних вимог з окремих напрямів підготовки, ці напрями підготовки не включаються до переліку або протокол не видається.

При цьому повторний огляд НТЗ здійснюється не раніше ніж через три місяці з дати проведення огляду, під час якого були виявлені недоліки.

3.14. Протокол є нечинним у разі:

1) закінчення терміну дії протоколу;

2) скасування державної реєстрації НТЗ;

3) подання НТЗ до Укрморрічінспекції заяви про відмову в здійсненні у подальшому підготовки за напрямами, зазначеними в протоколі;

4) анулювання ліцензії на надання освітніх послуг, виданої Міністерством освіти і науки України, за напрямами, зазначеними в переліку напрямів підготовки;

5) у разі виключення з переліку схвалених НТЗ окремих напрямів підготовки або НТЗ, яке оформлюється наказом Мініфраструктури України відповідно до абзацу третього пункту 4.3 цього Положення.

3.15. Про результати оглядів НТЗ та видані протоколи Укрморрічінспекція щокварталу інформує Мінінфраструктури України, а також інші органи виконавчої влади (за їх запитами).

4. Формування переліку схвалених НТЗ

4.1. Укрморрічінспекція за результатами оглядів НТЗ готує пропозиції Мінінфраструктури України про включення НТЗ до переліку схвалених НТЗ, який затверджується наказом Мінінфраструктури України станом на перший робочий день кожного кварталу. До вказаного переліку включаються лише ті напрями підготовки, для яких у вказаному НТЗ виконані усі вимоги Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ та/або законодавства України. Перелік схвалених НТЗ оприлюднюється на сайті Мінінфраструктури України та Укрморрічінспекції.

4.2. У переліку схвалених НТЗ вказуються: найменування та місцезнаходження НТЗ, схвалені напрями підготовки, які він проводить, з посиланням на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ та чинне законодавство, граничні обсяги підготовки за кожним напрямом, термін дії протоколу.

4.3. Укрморрічінспекція здійснює контроль за проведенням в НТЗ підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання ВВШ, та судноводіїв ММС.

У разі виявлення невідповідностей підготовки в НТЗ вимогам Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та/або законодавства України Укрморрічінспекція подає до Мінінфраструктури України пропозиції щодо виключення з переліку схвалених НТЗ окремих напрямів підготовки або НТЗ в цілому.

Зазначені пропозиції у десятиденний строк опрацьовуються та погоджуються відповідними структурними підрозділами Мінінфраструктури

України, за результатами чого може бути прийнято рішення про виключення з переліку схвалених НТЗ окремих напрямів підготовки або НТЗ, яке оформлюється наказом Мінінфраструктури України та доводиться до відома НТЗ.

Директор Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту                                                              В. Севрюков

Додаток 1

до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

(пункт 1 глави 3)

ЗАЯВКА НА ОГЛЯД

до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція)

№ _________________ від ___________________

(заповнюється НТЗ)

ДАНІ ПРО НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАКЛАД (НТЗ)
НТЗ
ПОШТОВИЙ ІНДЕКС МІСТО
ВУЛИЦЯ, №  БУДИНКУ
ТЕЛЕФОН ФАКС ЕЛ. ПОШТА
адреси розташування місць проведення підготовки / огляду:
1.
2.
Дані щодо Протоколу про відповідність та ліцензії МОН

(у разі їх наявності)

ДОКУМЕНТ №, серія ДАТА ВИДАЧІ Термін дії
ДАНІ ПРО Структурний підрозділ НТЗ (філія, представництво, тощо), що заявляється до огляду
Структурний підрозділ НТЗ
ПОШТОВИЙ ІНДЕКС МІСТО
ВУЛИЦЯ, №  БУДИНКУ
ТЕЛЕФОН ФАКС ЕЛ. ПОШТА
Дані щодо Протоколу про відповідність та ліцензії МОН

(у разі їх наявності)

ДОКУМЕНТ №, серія ДАТА ВИДАЧІ Термін дії
ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ НТЗ
Керівник НТЗ (посада) П.І.Б. Тел./Факс Ел. пошта Моб. тел.
1.
2. Особа, призначена для контакту

Ця заявка є підставою для проведення огляду НТЗ з метою здійснення оцінки відповідності рівня підготовки моряків у НТЗ вимогам Конвенції ПДНВ, резолюцій та інших документів ІМО, національним вимогам, а також вимогам оцінки відповідності рівня підготовки членів екіпажів суден, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та судноводіїв малих/маломірних суден відповідно до вимог Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2004 року № 1042, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 року за № 1577/10176 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України __________________201__).

Укрморрічінспекція зобов’язується не передавати отриману під час огляду інформацію третій стороні, крім випадків, передбачених чинним законодавством та використовувати її на власну користь.

Керівник НТЗ _______________________________ _________________________________ ________________________

( Підпис)                                                               (П.І.Б.)                                     (дата )

Продовження додатка 1

Зазначаються  напрями підготовки, що заявляються НТЗ до огляду із зазначенням граничних  обсягів підготовки осіб
№ з/п

Напрями  підготовки

Структурна одиниця Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ, чинне законодавство Так/ні Граничні обсяги

підготовки осіб

1
2
3

Додаток 2

до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

(пункт 10 глави 3)

(Державний Герб України)

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport

ПРОТОКОЛ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

№ _________

Виданий на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, і/або національних вимог

Issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended, and/or national requirements

Цим засвідчується, що підготовка у навчально-тренажерному закладі

It certifies that training in educational institution

____________________________________________________________________________

(найменування навчально-тренажерного закладу)

(name of educational institution)

з напрямів підготовки, зазначених у додатку до цього протоколу, відповідає вимогам вищезгаданої Конвенції, Кодексу з підготовки, дипломування моряків та несення вахти та/або національним вимогам щодо підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та судноводіїв малих/маломірних суден із застосуванням стандартів якості відповідно до вимог розділу A-I/8 цього Кодексу та/або вимог відповідного стандарту ISO.

on training specialities, specified in the attachment to the this Certificate, complies with the  requirements of the above mentioned Convention, of the Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping Code, and/or national requirements for training of sea-going ships, inland water ships or  small crafts  personnel with application of quality  standards, which  satisfy  the requirements of the Section A-I/8 of mentioned Code or appropriate ISO standard.

Термін дії протоколу про відповідність до                                  «___» ______________

This Certificate of Compliance

is valid until

Протокол про відповідність виданий                                          «___» ______________

Certificate of Compliance issued

Голова Державної інспекції України з

безпеки на морському та річковому

транспорті

Head of State Inspectorate of

Ukraine for Safety of Maritime and

Inland Water Transport                                                                    ____________________

(підпис/signature)

Печатка/Seal

Додаток 3

до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

(пункт 11 глави 3)

Додаток до протоколу про відповідність № _____

Attachment to the Certificate of Compliance

_____________________________________________________

(найменування навчально-тренажерного закладу)

(name of educational institution)

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ

SPECIALITIES SPECIFIED

№ з/п Назви напрямів підготовки

Specialities

Граничні обсяги підготовки (осіб) Maximum number of trainees

Голова Державної інспекції України з

безпеки на морському та річковому

транспорті

Head of State Inspectorate of

Ukraine for Safety of Maritime and

Inland Water Transport                                                                    ____________________

(підпис/signature)

Печатка/Seal

Источники:

http://mtu.gov.ua/uk/alias_51/39283.html

http://mtu.gov.ua/uk/alias_51/39289.html