Наконец-то Украина взяла курс на присоединение к Конвенции об унификации некоторых правил относительно ареста морских судов 1952 г.

11 Июл

В Верховной Раде Украины зарегистрированы взаимосвязанные законопроекты № 8553 от 20.05.2011 и  № 0216 от 03.06.2011, касающиеся присоединения Украины к Международной конвенции по унификации некоторых правил относительно ареста морских судов от 10.05.1952, причем законопроект № 8553 предполагает внесение изменений в Гражданский и Хозяйственный процессуальные кодексы Украины

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”                     2011 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо накладення арешту на морські судна
_______________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 16 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

“Справи у спорах, що випливають з морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, щодо якого має бути здійснено забезпечення морської вимоги.”.

У зв’язку з цим частини другу –– восьму вважати відповідно частинами третьою –– дев’ятою.

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40—42, ст. 492):

1) частину одинадцяту статті 110 після слів “за рятування на морі” доповнити словами “та з інших морських вимог”;

2) частину четверту статті 114 доповнити реченням такого змісту: “Позови у спорах, що випливають з морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, щодо якого має бути здійснено забезпечення морської вимоги.”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дати набрання чинності для України Міжнародною конвенцією з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна.

Голова
Верховної Ради України

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”                     2011 р.

Закон УкраЇни

Про приєднання України до Міжнародної
конвенції з уніфікації деяких правил щодо
накладення арешту на морські судна _________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Приєднатися до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна, укладеної у м. Брюсселі 10 травня 1952 року (додається), з таким застереженням:

“Україна зберігає за собою право не застосовувати положення цієї Конвенції до військових кораблів та інших державних суден, які експлуатуються з некомерційною метою”.

Конвенція набирає чинності для України через шість місяців з дати одержання Міністерством закордонних справ Бельгії повідомлення про приєднання України до Конвенції відповідно до статті 15 Конвенції.

Голова
Верховної Ради України

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *