Министерство инфраструктуры Украины отменило тарифы на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины

16 Июл

В соответствии с приказом Минифраструктуры «О признании утратившими силу приказов Министерства транспорта Украины от 31 октября 1995 года N 392 и от 27 июня 1996 года N 214» от 10.06.2014 № 239 утратил силу приказ Минтранса Украины «Об утверждении Сборника тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины». Упомянутый приказ Минифраструктуры опубликован официально в источнике Офіційний вісник України. — 2014. — №  54. — Ст. 1459, таким образом с 15.07.2014 Сборник тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины также утратил силу.

Пресс-служба Международной юридической службы Interlegal

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.06.2014
м. Київ
N 239
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2014 р. за N 663/25440
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року N 392 та від 27 червня 1996 року N 214
Відповідно до статті 21 Закону України «Про морські порти України»
НАКАЗУЮ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту України:
1) від 31 жовтня 1995 року N 392 «Про затвердження Збірника тарифів на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням вантажів у портах України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 1995 року за N 476/1012 (із змінами);
2) від 27 червня 1996 року N 214 «Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за N 374/1399 (із змінами).
2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондаренка А. Є.
Міністр
М. Ю. Бурбак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М. Ю. Бродський
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
П. Шеремета