Свободу ценообразованию!

17 Сен

16 сентября Министерство инфраструктуры Украины поместило на своем официальном веб-сайте проекты приказов о признании утратившими силу приказов Министерства транспорта Украины от 31.10.1995 № 392 и от 27.06.1996 № 214.

В соответствии с Законом «О портах Украины» от 17.05.2012 отменяются Сборник тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины, а также утвержденные Сборы и плату за услуги, предоставляемые судам в морских торговых портах Украины.

Ввиду большой важности подобных решений для морской отрасли украинской экономики приводим эти проекты приказов полностью на языке оригинала.

Пресс-центр Международной юридической службы (Interlegal)

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року № 392

Відповідно до статті 21 Закону України “Про морські порти України”, Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, підпункту “б” пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 (із змінами)),

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року № 392 “Про затвердження Збірника тарифів на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням вантажів у портах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 1995 року за № 476/1012 (із змінами), в частині поширення його на морські порти України (крім морських рибних портів, а також річкових портів).

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр                                               В.В. Козак

Источник: http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/36706.html

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України

від 27 червня 1996 року № 214

Відповідно до статті 21 Закону України “Про морські порти України”, Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, підпункту “б” пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 (із змінами)),

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 27 червня 1996 року № 214 “Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 374/1399 (із змінами), в частині поширення його на морські порти України (крім морських рибних портів).

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр                                                          В.В. Козак

Источник: http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/36715.html