Минифраструктуры опубликовало проект приказа «О портовых сборах»

3 Май

Этим приказом Министерства инфраструктуры Украины предполагается утвердить Порядок взимания и размеры портовых сборов и Порядок учета и использования средств от портовых сборов. Приводим упомянутый приказ на языке оригинала.

Про портові збори

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України», підпунктів 4.3.1, 4.3.3 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, що додаються:

1.1. Порядок справляння та розміри портових зборів.

1.2. Порядок обліку та використання коштів від портових зборів.

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Закону України «Про морські порти України», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр                                                                         В.В. Козак

Додаток

Порядок справляння та розміри портових зборів

Порядок обліку та використання коштів від портових зборів

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства інфраструктури України«Пропортові збори»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Пропортові збори»

Источник:http://mtu.gov.ua/uk/alias_51/33585.html